Our Campaign aims

A campaign to raise awareness of the Palestinian struggle for freedom and justice.
We support the call for Boycott, Divestment & Sanctions of Israel and Israeli goods.

Sunday, 15 April 2012

Press TV report from Paris

Hundreds of activists at Charles de Gaulle Airport in Paris, the departure site for nearly half of the group’s 1,200 participants, were barred from flying to Tel Aviv on Sunday, a Press TV correspondent reported. Watch the TV report here
http://www.presstv.ir/detail/236403.html

1 comment:

  1. Bạn đã lên kế hoạch setup lại cho công ty mình văn phòng làm việc, bạn đã lụa chọn phong thủy bàn làm việc cho văn phòng giúp tạo điều kiện làm việc cho nhân viên. Mục đích khác hơn là sự may mắn trong phong thủy
    Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như chậu cây để bàn làm việc nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

    ReplyDelete